Concertserie Beek - Sint-Bartholomaeuskerk - Beek bij Nijmegen
ANBI
ANBI

Stichting Concertserie Beek
p/a Prins Willem Alexanderstraat 8
6576 BM OOIJ
024-6631701 info[at]concertseriebeek.nl
KvK-nummer: 410 56 665
RSIN 7509960
Bankgegevens: Stichting Concertserie Beek
NL93 INGB 0005 6782 78

Hoofdlijnen van het Beleidsplan vindt u hier

Dagelijks Bestuur
Voorzitter/penningmeester: Henk van den Burg
Secretaris: Mieke Hoofd

Beloningsbeleid
De bestuursleden doen hun werk pro deo

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Zie Programma 2018-2019

Financiële zaken
Exploitatieoverzicht per 30-6-2016

Periodiek schenken
Concertserie Beek heeft de Culturele ANBI-status. Bij een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling is het mogelijk dat uw gift niet voor 100% maar voor 125% aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting: u mag, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250. Voor periodieke giften aan een ANBI geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Uw gift is een periodieke gift als:
• u de gift hebt laten vastleggen;
• u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI die in de schriftelijke overeenkomst wordt genoemd;
• deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn;
• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling;
• de gift stopt uiterlijk bij uw overlijden;
• de ANBI u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling waaraan u de gift doet.

Iets voor u?
Laat het ons weten als u ons met een schenking wilt steunen;
stuur een e-mail naar info@concertseriebeek.nl of bel met 024 - 663 1701.